Production Processes

Processing

Packaging

Transportation

การผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน

การล้างคำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การเทฟองน้ำยางลงแม่พิมพ์

การนำผลิตภัณฑ์ออกจากการอบแห้ง พร้อมใส่ปลอก

การเปิดแม่พิมพ์ หลังจากอบสุกแล้ว