กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

งานขาย ประชาสัมพันธ์ ร่วมโครงการกับรัฐบาล ประกวดผลงาน ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมในโรงงาน

กิจกรรมเพื่อสังคม มูลนิธิ การกุศล ช่วยเหลือสังคม

error: Content is protected !!